www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

Rosta Fenster: Cool Burger Airback Revolutionen
01 Jun, 2006 -
30 Jun, 2006
Cool Burger Airback Revolutionen: Claus Ejner og Joaquin Zaragoza
Vinduesudstilling

Klik på billedet og se flere billeder
I juni måneds ROSTA-fenster* præsenterer rum46 Cool Burger Airback Revolutionen, som viser filmen LÆGGE TANKERNE I SKE.
LÆGGE TANKERNE I SKE handler om hverdagen og hvad der vil ske, hvis der en dag faldt røde pølser ned fra himlen.
Filmen vises hver dag fra 08.00 til 23.00 med lyd og uden lyd fra 23.00 til 08.00.

Cool Burger Airback Revolutionen laver korte film, der hovedsagligt er beregnet til Internettet. Den faste besætning og diktatorer i alle store og små spørgsmål er: Joaquin Zaragoza og claus ejner. Ideen er at skabe et forum for eksperimenterende sammenstilling af musik, tekst, lyd, oplæsning, billeder mm. Credo: Ja tak til struktureret kaos og en perverteret æstetik.

læs mere om de to kunstnere på deres hjemmesider:
www.joaquinzaragoza.dk
www.clausejner.dk

ROSTA-fenster: Vinduesværker i rum46

rum46 præsenterer i hver måned i 2006 et vinduesværk kaldet ROSTA-fenster, der indeholder karakter af propagandakunst og samtidig fungerer som en installation ud ad til - i det offentlige rum. ROSTA-fenster var sovjetiske propagandaplakater designet af russiske  kunstnere og forfattere og udført af Telegraf-agenturet ROSTA. ROSTA-plakaterne blev skabt i 1919-1921 lige efter første verdenskrig og blev eksponeret i diverse vinduer (heraf navnet), som øjenåbnere, der skulle illustrere bourgeoisiets fald og appellere til mobilisering af alle kræfter med henblik på at støtte op omkring kommunismen i Rusland. De blev altså skabt som reaktion på samfundets tilstand, hvor utilfredshed, sult og fattigdom herskede, og  hvor den politiske situation var ustabil og under forandring. Med ROSTA-fenster ønsker rum46 at sætte forskellige aktuelle problemstillinger på dagsordenen.

ROSTA-fenster: Window exhibits in rum46

Each month rum46 will present a window exhibit called ROSTA-fenster, which will, in various ways, comment on propaganda art as well as relevant social or political problems. Outwardly, towards the public space, ROSTA-fenster functions like an installation, meeting the casual passer-by on the street with a relevant message.

ROSTA-fenster were soviet propaganda posters designed by Russian artists and writers and made by the ROSTA telegraph agency. The ROSTA posters were created during 1919-1921, just after the First World War, and were displayed in various windows (hence the name) as eye-opening illustations of the failures of the bourgeoisie; as well as appealing to the mobilisation of all forces to rally around communism in Russia. They were also created as a reaction to the conditions of society, where dissatisfaction, hunger and poverty reigned, and where the political situation was unstable and undergoing change. With the principals behind ROSTA-fenster, rum46 aims to set various current problems on the agenda, just as the original ROSTA-fenster posters did.

ROSTA-fenster has presented works by several artists. The works range from ambiguous picture statements to the humorous philosophizing of activist and political documentary. In contrast to the original ROSTA posters, there is no collective political message, rather the works comment on various social, political and existential problems.RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46