www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

INVITATION_____________________________________groundwork___rum46
28 Apr, 2017 -
Lise Skou, Verina Gfader, Claudine Zia
talk, udstilling, reading-scripting event, tekstproduktion

Klik på billedet og se flere billeder
INVITATION_____________________________________groundwork___rum46  scroll for english


rum46 inviterer til en varieret og interessant eftermiddag med 

talk og udstilling af Lise Skou,
reading-scripting event af Verina Gfader 
samt tekstproduktion af Claudine Zia 

Det sker fredag d. 28. april 2017 kl. 16.00, 
hvor vi også byder på et glas vin og lidt mundgodt -  alle er velkommen'


"We are all very anxious”
Talk og udstilling
Lise Skou

”We are all very anxious” er titlen på en udstilling, der inkluderer et videoloop, to tekstværker, samt en video-performance. Afsæt for værkerne er Lise Skou’s mangeårige optagethed af, hvorledes økonomisk tænkning, og det man har kaldt ”the economic man” påvirker det enkelte individ socialt, psykologisk og følelsesmæssigt. Dette fokus har Lise Skou igennem årene udfoldet sig via forskellige kunstneriske strategier og metoder. Dels som platformbaserede diskursive projekter og dels via performative værker og videoværker.

Billedkunstner Lise Skou vil præsentere værkerne samt fortælle om sin praksis. Her er der også tale om projektet Trade Test Site – et diskursivt researchprojekt, som består af et offentligt program, publikationer og en prototype på en butik installeret i rum46 kaldet Exchange Library Shop & Café. ……………….


****************************

the wave
reading-scripting event
Verina Gfader

“ the wave” er titlen på en ‘reading-scripting event’ som udforskerThe foundation of Judo (2009) af Yves Klein.

    … som 24 årig, i 1952, forlod Yves Klein Paris til fordel for Japan, for at forfølge sin første kærlighed: det var dog ikke kunst det handlede om, men judo

Verina Gfader er kunstner, researcher og i øjeblikket postdoc på The Contemporary Condition - et forskningsprojekt på Aarhus Universitet. Udover hendes akademiske arbejde er hun også kreativ direktør for EP - en bogserie som går på tværs af kunst, arkitektur og design. Bogserien udgives på Sternberg Press i Berlin. Verina Gfaders praksis udfolder sig i modeller, tegninger, animationer, fiktive institutioner og tryksager blandet med ureguleret og sofistikeret præsentation. 

Helt aktuelt arbejder hun på en publikation, der er udviklet fra hendes deltagelse i den 11. Shanghai Biennale, og undersøger 'nuværende animationer', anachronisme og magiske sci-fi fortællinger.
 

****************************
 

"Tendenser i samtidens aktivisme: Pseudoavantgardisme og alternative økonomier" // "Contemporary Activism: Pseudo Avant-Gardism and Alternative Economies"
Tekstproduktion 
Claudine Zia

Teksten diskuterer den aktuelle position nutidens avantgarde indtager i en teoretisk, såvel som i en praksisorienteret tænkning. Begreber som selvorganisering, alternative økonomier, præfigurativ protest og deltagelse inden for en kunstrelateret kontekst, belyses ud fra et historisk og aktuelt perspektiv.  Claudine Zia vil kort præsentere teksten.

Claudine Zia som er MA i Kunsthistorie, freelance skribent og kurator har siden 2011 arbejdet kollaborativt og i krydsfeltet mellem tekst-produktion, kuratering og formidling. I hendes virke arbejder hun  med emner som selv-organisering, aktivisme, feminisme, fotografi og eksperimenterende videokunst, behandlet ud fra et teoretisk og historisk perspektiv. 

Claudien Zia er desuden en del af research-platformen "Feminism, Avant-Gardism & Precarity", der afholdes månedligt på forskellige kunstinstitutioner i Berlin.  ******************************************************************************************
**********************************


This event is the third part of GROUNDWORK - a series of talks, readings, texts and visual presentations on participation,  urbanity, alternative economies. January - May 2017 in rum46. 

GROUNDWORK is a collaboration between Sigrids Stue, Trade Test Site, rum46 and the polish artist and curator Agnieszka Wolodszko as co-curator and co-organizer.


******************************************************************************************
**********************************

english: 

"We are all very anxious”
Talk and exhibition
Lise Skou

"We are all very anxious" is the title of an exhibition that includes a videoloop, two text works and a video performance. The starting point for these art works is Lise Skou's long-standing interest and insight into how economic thinking and what has been called "the economic man" affects individuals socially, psychologically and emotionally. Over the years, this focus has led Lise Skou to explore various artistic strategies and methods. Partly as platform-based discursive projects and partly through performative art works and video productions.

Visual artist Lise Skou will present the works and tell about her practice which also include the project Trade Test Site - a discursive research project, consisting of a public program, publications and a prototype shop installed in rum46 called Exchange Library Shop & Café.
 

****************************

the wave
reading-scripting event
Verina Gfader

the wave is the title of a reading-scripting event investigating Yves Klein, The foundation of Judo (2009)

        ... In 1952 the 24-year-old Yves Klein left Paris for Japan, to pursue his first love; not art but judo.

Verina Gfader is an artist and researcher, currently post.doc. fellow on The Contemporary Condition research project at Aarhus University. In addition to her academic work, she is Creative Director for EP, a book series from Sternberg Press, Berlin, across art, architecture and design. Her practice has taken the form of models, drawing, animation, fictional institutions and printed matter in between unregulated and sophisticated presentation. At the moment she works on a publication developed from participating at the 11th Shanghai Biennale, exploring the 'animation of the present', anachronism, and magic 'sci-fi' narratives.  
 
  ****************************

"Contemporary Activism: Pseudo Avant-Gardism and Alternative Economies" 
Text production
Claudine Zia

The essay discusses the function and the role of the avant-garde within contemporary art. Concepts such as self-organization, alternative economies, pre-figurative protest and participation are examined from a historical, theoretical and a contemporary perspective. 

Claudine Zia holds a MA in Art History. She is a freelance writer and curator who works both independently and collaboratively. Her work focuses on self-organization, activism, feminism, photography and experimental cinema usually written and curated from a theoretical and historical perspective. Claudine Zia is also part of the newly established research platform “Feminism, Avant-Gardism & Precarity”, held monthly in various locations in Berlin. 
 

******************************************************************************************
**********************************

 

 
 

RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46