www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

What makes the life?
10 Sep, 2010 -
10 Sep, 2010
Sonya Schönberger (D)
Bogudgivelse

Klik på billedet og se flere billeder
Det er med stor glæde at rum46 præsenterer: Bogudgivelsen What makes the life? af Sonya Schönberger (DE)
fredag d. 10. september 2010, kl. 19.30

What makes the life? - the inventory project –
"Et inventarium er en liste over varer og materialer, eller de varer og materialers sum, der udgør lageret på en virksomhed. Et inventarium kan også være en liste over indholdet i en husholdning, eller en liste med testamentariske formål over jordisk gods, efterladt af en afdød. I regnskabsførelse bliver et inventarium betragtet som et aktiv." (wikipedia)

Hvordan ville det være at lave et inventarium af mit liv, af alt hvad jeg ejer og derfor se videre på det der udgør mit liv, den nuværende tilstand i livet, en kvindelig kunstner i begyndelsen af trediverne, som lever i et vestligt samfund behøver, for at virke tilfreds og ordentlig.

What makes the life? - the inventory project - er blevet til i tæt samarbejde med forlaget * [asterisk], venlig hjælp fra mange gode venner og indeholder en tekst af Alex Freedman.

Præsentation af bogudgivelsen foregår i rum46, fredag d. 10. september 2010, kl. 19.30

rum46 presents: Book lauch What makes the life? by Sonya Schönberger (DE)
Friday September 10, 2010 at 19:30

rum46
Studsgade 46
DK-8000 Århus C

What makes the life?
- the inventory project -

"Inventory is a list for goods and materials, or those goods and materials themselves, held available in stock by a business. It is also used for a list of the contents of a household and for a list for testamentary purposes of the possessions of someone who has died. In accounting inventory is considered an asset." (wikipedia)

How would it be to make an inventory of my life, of everything I own and therefore look further on to what does the life of me, the active state of living, a female artist, in the beginning of her 30ies, living in a Western society need, to occur fulfilled and proper.

What makes the life? - the inventory project - happened in close collaboration with the publishing house * [asterisk], the kind help of many good friends and includes a text by Alex Freedman.

Presentation of the book at rum46, Friday 10th of September 2010, 19.30 hours.RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46