www.rum46.dk
Traffic Island Disks and The Good Life
27 Okt, 2006 -
29 Okt, 2006
Saul Albert & Wojciech Kosma (London/UK) and Carlos Motta (N.Y./ CO)
intervention og videoinstallation

Klik på billedet og se flere billeder
>>For English version scroll down
Udstillingsstedet rum46 er glad for at kunne præsentere en intervention i byrummet og på internettet af The People Speak (Saul Albert & Wojciech Kosma) samt en videoinstallation i rum46 af Carlos Motta. I den anledning afholder vi en reception, hvor kunstnerne vil være tilstede og præsentere deres projekter.

Tid og sted:
Fredag d. 27. okt. Kl. 16-19
Studsgade 46, st. tv., 8000 Århus C

Traffic Island Disks af The People Speak (Saul Albert & Wojciech Kosma (London/UK))
Traffic Island Disks tager form som en audio-blog. "Agenter" stopper folk med hovedtelefoner på gaden. Samtidig med at de optager den musik de lytter til, interviewer de dem om det sted de er, deres musik og deres dag. Interviewet sendes live på internettet.

The People Speak udvikler ideer, teknologier og strategier, der bringer folk sammen på nye måder og skaber plads til dialog og diskussioner i et åbent forum. De designer events, arkitektoniske strukturer, systemer og processer i hvilke mennesker opmuntres til at udtrykke sig, dele ideer, flirte og være så kreative som de kan. Læs mere om The People Speak på: www.theps.net

The Good Life - en video installation af Carlos Motta (N.Y./ CO):
The Good Life er et videoværk i 11 dele (under udvikling), der undersøger den offentlige opfattelse af U.S.A's interventionisme, regeringsmentalitet og demokrati i Latinamerika via en række videointerviews optaget på gaderne i 11 hovedstæder i regionen: Tijuana, Mexico City, Guatemala, San Salvador, Managua, Panama, Bogotá, Caracas, La Paz, São Paulo, Santiago og Buenos Aires.

rum46 præsenterer en mini version af værket, bestående af 3 screeninger med interviews og billeder optaget i Mexico City og Bogota i 2005-2006, der hver demonstrerer såvel en voksende utilfredshed med den såkaldte "utopiske", "løgnagtige" og "ulige" demokratiske regeringsform i regionen som en voksende skepsis overfor U.S.A's aktuelle interventionisme – en skepsis der historisk set stammer helt tilbage fra det 19. århundrede.

Udover at arbejde som billedkunstner er Carlos Motta redaktør på webzinet www.artwurl.org under Gallery PS122 i New York.

Projekterne vil ligeledes kunne opleves lørdag d. 28. og søndag d. 29. okt. i rum46 fra kl. 13-17.

Saul Albert, Wojciech Kosma og Carlos Motta vil ligeledes deltage og tale ved seminaret ART/NET/WORK, som foregår onsdag d. 25. okt., IT-Huset Katrinebjerg, Lille auditorium, Åbogade 15, Aarhus Universitet, kl. 10-16. Alle er velkomne til begge arrangementer.

Med venlig hilsen

Udstillingsstedet rum46
Studsgade 46
8000 Århus C
tlf:+45 86208625/Mobil:+45 2682521

rum46 er støttet af Århus Kommune og Kunstrådets internationale Billedkunstudvalg

>>English version

New socio-political art projects in rum46

Artspace rum46 is pleased to present an intervention in the streets of Aarhus, transmitted to the internet by The People Speak (Saul Albert & Wojciech Kosma) and a video installation in the space of rum46 by Carlos Motta. The events will take place on Friday 27th from 4-7 pm and the artists will be present at the opening and shortly introducing their projects.

Traffic Island Disks by The People Speak (Saul Albert & Wojciech Kosma (London/UK))
Traffic Island Disks take the form of an audio-blog, where 'agents' roam the streets, stopping people listening to headphones, and record it, while interviewing them about
the place, their music, their day, and streaming their interviews live to the internet.

The People Speak develops ideas, technologies and strategies for bringing people together to have conversations and discussions in an open-ended and fun way. They design events, architectures, systems and processes in which people are encouraged to express themselves, share ideas, flirt, and be as creative as they can. Read more about The People Speak: http://theps.net

The Good Life - a video installation by Carlos Motta (N.Y./ CO):
The Good Life is an 11-channel video installation work (in progress) that investigates the public perception of U.S. interventionism, governmentality and democracy in Latin America through a series of video interviews conducted on the streets of 11 capital cities in the region:  Tijuana, Mexico City, Guatemala, San Salvador, Managua, Panama, Bogotá, Caracas, La Paz, São Paulo, Santiago, and Buenos Aires.

rum46 presents a 3 channel version with interviews and images conducted in Mexico City, Mexico and Bogota, Colombia in 2005-2006 both of which demonstrate a growing dissatisfaction with the often called "utopic", "lying" and "unequal" democratic form
of government in the region as well as skepticism about U.S. current interventionism viewed from historical accounts dating back to the 19th century.

Beside being a visual artist Carlos Motta works as an editor of www.artwurl.org a non-profit webzine-project of PS122 Gallery, New York.

The space will also be open on Saturday 28th and Sunday 29th from 1-5 pm.

Saul Albert, Wojciech Kosma and Carlos Motta will also participate and talk at the seminar ART/NET/WORK on Wednesday 25th, IT-Huset Katrinebjerg, Lille auditorium, Åbogade 15, Aarhus University from 10 am to 4 pm. Both events are open for everyone with an interest.

Best regards,

Artspace rum46
Studsgade 46
8000 Århus C
tel: +45 86208625/Mobil: +45 26825211

rum46 is supported by Aarhus City Council and the Danish Arts Council's Committee for International Visual ArtRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46