www.rum46.dk
Henrik Lund Jørgensen udstiller
10 Aug, 2001 -
26 Aug, 2001
Henrik Lund Jørgensen
Udstilling

Klik på billedet og se flere billeder
I perioden fra den 10. august til den 26. august 2001 udstiller Henrik Lund Jørgensen video og installation i rum46. Henrik Lund Jørgensen arbejder med billedets position i en højteknologisk verden, han afsøger billedets begrænsninger og sætter spørgsmålstegn ved om det er muligt at foretage grænsedragninger indenfor de visuelle medier. Henrik Lund Jørgensen har siden 1999 gået på "Högskolan for Fotografi och Film" som hører under universitetet i Gøteborg. Udstillingen i rum46 koncentrerer sig om de forhold individet skaber i relation til teknologien. Herigennem belyser han de konstruktioner der opstår i kraft af individets ukritiske holdning til den teknologi der udgør en betydelig del af hverdagen. Henrik Lund Jørgensen har skabt en installation hvor den fysiske og rent visuelle verden overlapper hinanden. Udover den intellektuelle dimension, udfordres beskueren rent kropsligt i interaktionen med værket, idet installationen kræver et fysisk nærvær. Et nærvær og en kropslig deltagelse der kommer til at udgøre et paradoks i forhold til værket.

Alle er velkomne til fernisering fredag den 10. august kl. 17 – 20.

Rum46 er støttet af Århus kommunes kulturpulje

rum46, spanien 9b, 8000 århus C., www.rum46.dkRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46