www.rum46.dk
TEORETISKE TIRSDAGE #7- Kunstværkets oprindelse
12 maj, 2015 -

Diskussionen

Klik på billedet og se flere billeder
Heideggers spørgsmål om kunstværkets oprindelse spørger efter dets væsensherkomst. Værket oprinder ifølge den gængse opfattelse i og gennem kunstnerens virksomhed. Men gennem hvad og ud fra hvad er kunstneren det, han er? Gennem værket; for at værket priser mesteren vil sige: Først værket lader kunstneren træde frem som en kunstens mester. Kunstneren er værkets oprindelse. Værket er kunstnerens oprindelse. Ingen af dem er uden det andet. Og dog bærer ingen af dem alene det andet. Kunstner og værk er hver for sig i sig selv og i deres indbyrdes forhold gennem et tredje, som er det første, nemlig gennem det, som kunst og kunstværk har fået deres navne fra, gennem kunsten.


Det anbefales at man læser det udvalgte materiale før deltagelse. Diskussionen afholdes på dansk.

Find pdf'er og yderligere materiale her


Kunstværkets oprindelse
Introduceret ved Mikkeline Daa Natorp
Tirsdag, 12 april 2015
20:00 – 22:00
rum46RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46