www.rum46.dk
Misheardpedia
12 maj, 2016 -
15 maj, 2016
Alessandro Perini.
lydkunstværk

Klik på billedet og se flere billeder
Misheardpedia The Misheard Encyclepidia


OPENING 12 MAY 19.00

13 14 15 MAY
13.00 – 17.00

rum46
Studsgade 46
DK 8000 Aarhus C


I forbindelse med SPOR festival 2016 glæder det rum46 at præsentere lydinstallationen Misheardpedia af Alessandro Perini.

Misheardpedia er et webbaseret lydkunstværk: det er en maskinlæst og maskin-retranskriberet version af Wikipedia.Tilfældige Wikipedia-tekster fodres til et system, som med en syntetisk stemme læser dem op; samtidig transkriberes teksten igen, hvilket ender med ganske tvivlsomme resultater. De nytranskriberede tekster ender på  www.misheardpedia.com og skaber en encyklopædi af viden. 

Wikipedia er verdens mest berømte vidensarkiv. Det er på en måde en beskrivelse af vores verden; men den beror på kvantitet, ikke kvalitet. Vi ved Wikipedia indeholder fejl, halve fortolkninger, uverificeret information osv., men den er altid vores første hjælp, når vi skal indsamle viden. 

Ved at lave MIsheardpedia, vil Perini sætte spørgsmålstegn ved sådanne medierede vidensmodeller og de ideer om virkelighede, som WWW præsenterer. 

Værket er bestilt af SPOR festival i forbindelse med festivalens Call for Proposals 2016.

 

Alessandro Perini (1983, IT) skriver først og fremmest instrumental og elektronisk musik, men han har udvidet sit virke til at omfatte andre medier såsom, video, lys eller internettet, og til andre formater, såsom installation, der nu er en stor del af hans arbejde. 

Sideløbende med hans kunstneriske praksis startede Perini for nyligt et individuelt research-projekt kaldt touchmysound, hvor han undersøger den kreative og kunstneriske brug af lyd som vibration. Værker skabt i denne sammenhæng bruger kontakthøjtalere, der ikke har resonans, men som er afhængige af deres evne til at fremkalde vibrationer i overflader (fx træplanker eller borde og stole). I disse værker fremstår vibrationerne som et perceptuelt fænomen, der stimulerer publikums følesans. Herved sætter Perini spørgsmålstegn ved den traditionelle højtalers rolle og ser den som en udløser af fænomener, der vedrører det visuelle domæne. 

 

MISHEARDPEDIA (2016)

Sound installation selected from SPOR Call For Proposals 2016

Misheardpedia is a web-based sound-artwork. It is a machine-read and machine-re-transcribed version of the user web-lexicon Wikipedia. Random Wikipedia pages are fed into a system that reads the texts out loud with a synthetic voice. From this, a speech-to-text engine re-transcribes the read text, which leaves us with highly questionable transcriptional results. The newly transcribed texts end up online on www.misheardpedia.com, creating an encyclopedia of misheard wisdom.

Wikipedia is said to be the most famous archive of knowledge. It is, in a way, a description of our world - but it relies on quantity and not on quality. We know Wikipedia contains errors, partial interpretations, unverified information and so on, but it is usually our first help when we want to retrieve knowledge on the internet. We trust and hope that what we are reading is a precise, exhaustive and objective analysis of reality.

 

By creating Misheardpedia, Perini questions such mediated models of knowledge and visions of reality proposed by the World Wide Web. He raises awareness about the fact that the virtual realm may be piloted by companies or other such powerful sources, as well as about the fact that the information that appears on a computer screen not always is what users find, but what search engines want them to find.

SPOR festival in collaboration with rum46


ALESSANDRO PERINI (1983, IT) holds two MAs in composition from Conservatorio di Musica di Como and Music Academy of Malmö. Perini writes instrumental and electronic music, but has also extended his effort to other media such as video, lights or the web, and to other artistic approaches such as installation art. Recurring themes are the relationship between real and imaginary, where the imaginary can be the virtual as well.

RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46