www.rum46.dk
Artist Talk On Mechanisms of Laughter: For An Epidemic Resistance
05 Feb, 2010 -
05 Feb, 2010
Jacqueline Hoang Nguyen og Chris Nunan
Foredrag og workshop

Klik på billedet og se flere billeder
Udstillingsstedet rum46 er glade for at være vært for en stimulerende og underholdende Artist Talk med den fransk-canadiske kunstner Jacqueline Hoang Nguyen og yoga instruktør Chris Nunan.
Snacks og forfriskninger vil blive serveret i løbet af aftenen. Det er gratis at deltage og alle interesserede er hjerteligt velkomne!

En uforklarlig latter-epidemi opstod i det centrale Afrika i 1962. Denne sociale smitte opstod den 30. januar 1962 på en missionsledet pigeskole i landsbyen Kashasha i Tanganyika (nu kendt som Tanzania). En eksplosion af latter fandt sted over de næste seks måneder og smittede adskillige hundrede mennesker i det berørte fællesskab, samt de omkringliggende landsbyer.

Denne historiske og mytiske begivenhed er her brugt som en konceptuel ramme for Femogtyve-kanals lydinstallationen For An Epidemic Resistance (2009) af kunstneren Jacqueline Hoang Nguyen.

Kunstneren vil diskutere sit værk og vil også drøfte hvordan latter kan forstås som en form for modstand, for at befri en selv fra ens sociale jeg, og allokere individet og kollektivet, for at nå frem til en kortvarig mellemtilstand.
Forfatter og kultur teoretiker Marjolein't Hart fremfører i publikationen Humour and Social Protest: An Introduction (2007) en teori om, at humor bliver brugt i vidt forskelligartede politiske muligheds strukturer - fra åbne demokratiske samfund til brutale undertrykkende regimer.
Ofte fremmer humoren [og latter] udviklingen af en social bevægelses kollektive identitet, mens den i andre tilfælde fungerer som et magtfuldt kommunikationsredskab, der tjener som et sandt "Weapons of the Weak".

Artist Talken bliver afrundet med en latter-yoga workshop med den professionelle yoga instruktør Chris Nunan.

BIOGRAFI
Jacqueline Hoang Nguyen (CA) har et post-graduate diplom i Kritiske Studier samt en master i kunst fra Malmö Art Academy. Hun har udstillet i Rooseum Center for Contemporary Art i Malmö, Sverige og Living Art Museum i Reykjavik, Island.
Derudover er hun blevet udmærket som modtager af IASPIS (2009), the Swedish Research and Development in the Arts (2007) og NIFCA-Nordic Institute for Contemporary Art (2004) blandt mange andre anerkendelser.

Chris Nunan (DK) er certificeret grine yoga instruktør uddannet fra den anerkendte Madam Kataria School of Laughter i 2004.

rum46 presents:

Artist Talk
On Mechanisms of Laughter: For An Epidemic Resistance by Jacqueline Hoang Nguyen
followed with a Laughter Yoga workshop by Chris Nunan
Friday February 5th, 2010 at 8:00 pm

Exhibition space rum46 is pleased to host the French Canadian artist Jacqueline Hoang Nguyen and Danish yoga instructor Chris Nunan for a stimulating and entertaining artist talk. Snacks and refreshments will be served during the evening. It is free of charge and open to all. Warm welcome!

An unexplained laughter epidemic disease-phenomenon occurred in central Africa in 1962. The social malady commenced on 30th January, 1962 at a mission-run girls' middle school in the village of Kashasha in Tanganyika (now known as Tanzania). An explosion of laughter took place over the course of six months and contaminated several hundred people in the infected community and neighbouring villages. This historical and mythical event is used here as a conceptual framework for the twenty-five channel sound installation For An Epidemic Resistance (2009) by the artist Jacqueline Hoang Nguyen.

The artist will discuss about her piece, and will also argue how laughter can be understood as a form of resistance for freeing oneself from its social self, allocating the individual and the collective to reach an ephemeral in-between state. Author and cultural theorist Marjolein't Hart suggests in her publication Humour and Social Protest: An Introduction (2007) that humour [and laughter] is used in quite different political opportunity structures, from open democratic societies to harsh repressive regimes. Often, humour [and laughter] further the development of the collective identity of a social movement, whereas in several cases humour [and laughter] act as a powerful communication tool, serving as a true "weapon of the weak".

The talk will be concluded by a Laughter Yoga workshop led by professional instructor Chris Nunan. The event will be conducted in English, however Chris will probably be doing his part in Danish.

Biographies
Jacqueline Hoang Nguyen (CA) holds a post-graduate diploma in Critical Studies and a Master of Fine Arts from Malmö Art Academy. She has exhibited at Rooseum, Museum of Contemporary Art in Malmö, Sweden, and the Living Art Museum in Reykjavik, Iceland. Also, she has the distinction of being the recipient of IASPIS (2009), the Swedish Research and Development in the Arts (2007), and the NIFCA-Nordic Institute for Contemporary Art (2004) amongst many other recognitions.

Chris Nunan (DK) is a certified Laughter Yoga instructor from the established Madan Kataria School of Laughter yoga since 2004.RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46