www.rum46.dk
EXPLORING THE RETURN OF REPRESSION
05 Mar, 2010 -
22 Apr, 2010
Luke Fowler (GB), Hanif Kureishi (GB), Thomas Hirschhorn (CH), Renzo Martens (NL/CG), Taller Popular De Serigrafia (AR), Michel Tournier (FR)
Udstilling

Klik på billedet og se flere billeder
Please see below for English version

rum46 præsenterer gruppeudstillingen EXPLORING THE RETURN OF REPRESSION kurateret af Razvan Ion.
(Assisterende kurator: Silvia Vasilescu)

Det undertryktes tilbagevenden er et essentiet tema, som nøgle til at forstå den nyere historie. Vestens projekt, det "Nietzscheske" projekt, har været at fordrive religion og producere et verdsligt samfund, hvori indbyggerne skaber deres egne værdier, fordi moralen er fraværende.
Så pludselig vender radikal religion tilbage fra Den Tredje Verden. Hvordan man man ikke grine ad det? Hvordan kan man ikke betragte det som en dyb historisk ironi? (Hanif Kureishi, i International Herald Tribune)

Ifølge Freud indeholder selve det at indtræde i det civiliserede samfund, undertrykkelsen af adskillige arkaiske, primitive lyster. For Freud er undertrykkelse en normal del af den menneskelige udvikling; netop analysen af drømme, litteratur, jokes og "Freudianske slip" illustrerer måderne hvorpå, vores hemmelige lyster fortsat finder udløb i almindelige veltilpassede individer. Men når vi bliver mødt med hindringer i mod at tilfredsstille vores libidos kateksis, oplever traumatiske begivenheder, eller forbliver fastlåst på tidlige stadier af vores udvikling, kan konflikten mellem libido og ego (eller mellem ego og superego) lede til alternative seksuelle afløb.

Det undertryktes tilbagevenden er processen hvorved undertrykte elementer, bevarede i det ubevidste, har det med at dukke op igen i bevidstheden eller i opførsel, i form at sekundære og mere eller mindre genkendelige "afledninger at det ubevidste".
Denne tilbagevenden af det undertrykte, af ideologier tvunget til marginalisering, af seksualitet underlagt hemmeligholdelse, har i de seneste år resulteret i en næsten dramatisk ændring af samfundet. Et samfund fyldt med lidelse, hallucinationer og undertrykkelse, pålagt af unødvendige bestemmelser, som tjener til regeringers undertrykkende vold mod sine egne indbyggere. (Oversat uddrag fra teksten "Exploring the Return of Repression" af Razvan Ion)

Udstillingen er en tilpasset udgave af "Exploring the Return of Repression" udstillingen, præsenteret i PAVILLION UNCREDIT, Bukarest, Rumænien.

Publikationer:
EXPLORING THE RETURN OF REPRESSION
Edited by Razvan Ion. Texts by: Andrei Craciun, Tatiana Greif, Daraka Larimore Hall, Razvan Ion, Rolling Thunder, Ronald F. King, Urban Larssen, Jose Louis Meiras, Suzana Milevska, Naiem Mohaiemen, Maria Eva Blotta & Diego Posadas, Eugen Radescu, Michel Tournier. 31,5 x 42 cm, 32 pages, black & white, English/Romana Published by Pavilion, Bucharest. Distributed for free.
Free download of pdf version: http://pavilionunicredit.ro/ziar_ETRR.pdf

Åbningstider:
Hver torsdag fra 14.00-17.00 + efter aftale

rum46 presents the exhibition

EXPLORING THE RETURN OF REPRESSION
March 5 - April 22, 2010

Opening: March 5 17.00 - 20.00
Curator: Razvan Ion

Participants: Luke Fowler (GB), Hanif Kureishi (GB), Thomas Hirschhorn (CH), Renzo Martens (NL/CG), Taller Popular De Serigrafia (AR), Michel Tournier (FR).

The return of the repressed is a crucial theme, a key to understanding recent history. "The project of the West, the Nietzschean project, has been to drive out religion and to produce a secular society in which men and women make their own values because morality is gone. Then suddenly radical religion returns from the Third World. How can you not laugh at that? How can you not find that a deep historical irony?" (Hanif Kureishi, in International Herald Tribune).

According to Freud, the very act of entering into civilized society entails the repression of various archaic, primitive desires. For Freud repression is a normal part of human development; indeed, the analysis of dreams, literature, jokes, and "Freudian slips" illustrates the ways that our secret desires continue to find outlet in perfectly well-adjusted individuals. However, when we are faced with obstacles to satisfaction of our libido's cathexis, when we experience traumatic events, or when we remain fixated on earlier phases of our development, the conflict between the libido and the ego (or between the ego and the superego) can lead to alternative sexual discharges.

The return of the repressed is the process whereby repressed elements, preserved in the unconscious, tend to reappear, in consciousness or in behavior, in the shape of secondary and more or less unrecognizable "derivatives of the unconscious." This return of the repressed, of ideologies forced to marginalization, of sexuality subject to forced secrecy, has resulted, in recent years, in an almost dramatic change of a society filled with anguish, hallucinations, repression imposed by unnecessary regulations that serve to the repressive violence of governments against their own citizens. (Excerpt from the text "Exploring the return of repression" by Razvan Ion).

Assistant curator: Silvia Vasilescu

Publications:
EXPLORING THE RETURN OF REPRESSION
Edited by Razvan Ion. Texts by: Andrei Craciun, Tatiana Greif, Daraka Larimore Hall, Razvan Ion, Rolling Thunder, Ronald F. King, Urban Larssen, Jose Louis Meiras, Suzana Milevska, Naiem Mohaiemen, Maria Eva Blotta & Diego Posadas, Eugen Radescu, Michel Tournier. 31,5 x 42 cm, 32 pages, black & white, English/Romana Published by Pavilion, Bucharest. Distributed for free.
Free download of pdf version: http://pavilionunicredit.ro/ziar_ETRR.pdf

This exhibition is a version of the "Exploring the Return of Repression", exhibition presented at PAVILION UNICREDIT, Bucharest, Romania.

Image: Taller Popular de Serigrafia, "Serigraphy Workshop for the Masses - Dario and Maxi presents / Work, Dignity, Social Change", July 26, 2002. Image printed for the first time at the cultural day celebrated at the Puente Pueyrredón (province of Buenos Aires, Argentina), a month after the shooting execution of Maximiliano Kosteki and DarioSantillán assasinated by the state armed forces, in the name of democracy. "Work, dignity, social change" was the principal slogan of the politically active organization, the Movimiento de TrabajadoresDesocupados (MTD)-Anibal Verón.

Opening hours:
Thursdays 14.00-17-00 and by appointmentRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46